امروزه استناد به عنوان مهمترین شاخص تعیین میزان اثرگذاری در پژوهش در سطح بین المللی پذیرفته شده است، این دید وجود دارد اگر تولید علمی استناد بیشتری دریافت کند از کیفیت بالاتری برخوردار است.

محققان پر استناد ۱% برتر

پایگاه شاخص ‌های اساسی علم (پایگاه اي اس آي ESI) یکی از محصولات موسسه کلریویت آنلیتیکس (Clarivate Analytics) است که هر دوماه یکبار دانشمندان و موسسات یک درصد برتر جهان، کشورها و مجلات ۵۰ درصد برتر جهان براساس شاخص استناد و در یک بازه زمانی ده ساله معرفی می نماید.

به منظور تعیین دانشمندان یک درصد برتر، نویسندگان ابتدا براساس مجموع استناد‌های دریافتی (در بازه زمانی ده ساله) در رشته‌‌های ۲۲ گانه علم مرتب، سپس یک درصد اول آن ها انتخاب می شوند. علیرغم اینکه دسته بندی ۲۲گانه ارائه شده توسط ESI بسیارکلی است، اما فعالیت ‌های یک پژوهشگر می تواند درچند دسته بندی قرارگیرد. برای قرارگرفتن در جمع پژوهشگران يك درصد برتر، آستانه استنادی تعيين شده است که هر دو ماه یکبار بروزرسانی مي گردد.

قرارگرفتن در جمع پژوهشگران یک درصد برتر دنیا نیازمند به کارگیری راهبردها و راهکار‌های مناسب و همچنین تلاش و پشتکار است. نگاهی به تعداد پژوهشگران یک درصد برترکشور به نسبت کل اعضای هیات علمی کشور موید این ادعا می باشد، اما نباید فراموش کرد که مهمترین رکن در پژوهش، مسئله محوری است. درکوتاه مدت یا بلندمدت بهترین هدف برای پژوهش، تبدیل علم تولید شده به ثروت و قدرت است، بنابراین تبدیل شدن به پژوهشگر یک درصد برتر بين المللی به تنهايي نمي تواند هدف مناسبی باشد.

آخرین لیست بروزرسانی شده دانشمندان یک درصد برتر ۱۰ نوامبر ۲۰۲۲

فهرست