درباره معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، به عنوان یکی از کلیدی‌ترین حوزه‌های ستادی دانشگاه، در زمینه گسترش پژوهش‌های بنیادین، کاربردی و ارائه خدمات علمی و مشاوره‌ای در جهت رفع نیازهای علمی – صنعتی جامعه و ارتقاء جایگاه و موقعیت ملی و بین‌المللی دانشگاه و سرآمدی در تولید علم و فناوری فعالیت می‌نماید.

فهرست