دانشگاه علم و صنعت در صدر دانشگاه‌های صنعتی کشور، با حضور ۶۵ محقق در لیست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر دنیا در سال ۲۰۲۳

بر اساس نسخه ششم پژوهش منتشر شده توسط انتشارات الزویر که هر ساله روی داده‌های اسکوپوس انجام می شود و در تاریخ ۴ اکتبر۲۰۲۳ چاپ شده است، ۲۱۰هزار ۱۹۸ پژوهشگر بین‌المللی پراستناد در تمامی رشته‌ها و نیز ۲ درصد برتر حوزه‌های علمی شناسایی و معرفی شده اند، گفتنی ا‌ست، الزویر پایگاه داده ای ایجاد کرده است که اطلاعات استاندارد شده در زمینه‌ی استنادها، h-index، استناد به مقالات و یک شاخص ترکیبی (Composite Indicator) را ارائه می‌دهد. این پژوهش پژوهشگران را در ۵ حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶رشته طبقه‌بندی کرده است. شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی نیز، انتشار حداقل ۵ مقاله بوده است.

فهرست اعضای هیأت‌علمی و محققان دانشگاه علم و صنعت ایران که در شمار پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرارگرفته‌اند، به شرح جدول زیر است. (ارزیابی بر اساس ارزیابی یک ساله ۲۰۲۲ در جدول (۱) و همچنین داده‌های ۱۹۶۰-۲۰۲۲ در جدول (۲) ارایه شده است).

لینک جدول (۱) رتبه‌بندی ۶۵ محقق دانشگاه علم و صنعت ایران بر اساس ارزیابی سال ۲۰۲۲

لینک جدول (۲) رتبه‌بندی ۳۰ محقق دانشگاه علم و صنعت ایران بر اساس ارزیابی بر اساس داده‌های سال‌های۱۹۶۰-۲۰۲۲

داده­ های پژوهش در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6

همچنین داده های نسخه های پیشین این پژوهش از طریق لینک های زیر قابل دسترسی می باشد:

Version 5 (۳ November 2022)
Version 4 (۱۰ October 2022)
Version 3 (۱۹ October 2021)
Version 2 (۸ October 2020)
Version 1 (۶ July 2019)
فهرست