فراخوان جذب واحدهای فناور در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران

شرایط و زیست بوم اقتصادی و فناوری در کشور، ایجاب می نماید که دانشگاه ها و فارغ التحصیلان آنها بتوانند در عرصه علم و فناوری و تبدیل دانش به ثروت گام برداشته و فرهنگ و گفتمان غالب در دانشگاه را به فرهنگ توسعه فناوری و تعاملات صنعتی سوق دهند. تولید دانش بنیان و اشتغال محور، از ضروریات امروز کشور بوده و نخبگان جامعه باید بتوانند در مسیر ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت و ایجاد کسب و کارهای دانش محور فعال شوند.

مراکز رشد و پارک های علم و فناوری نیز در این راستا شکل گرفته و تلاش دارند این مسیر را برای رهروان واقعی آن هموار نموده و حمایت هایی را در حد وسع و توان خود از این کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان به عمل آورند.

در همین راستا، مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران به منظور حمایت از واحدها و هسته های فناور و ارتقای فرهنگ و گفتمان کارآفرینی در سطح دانشگاه، از همه عزیزان برای شرکت در فراخوان مرکز رشد دعوت به عمل می آورد.

در این فراخوان، هسته های فناور می توانند برای بهره مندی از حمایت های مرکز رشد دانشگاه (که در وبگاه مرکز توضیح داده شده است) اقدام نموده و ایده های نو و دانش محور خود را تا نیمه تیرماه ارایه نمایند. این ایده ها باید از سطح فناوری مناسب بهره مند بوده و قابلیت تجاری سازی و ایجاد کسب و کار را داشته باشند. طرح توجیهی اقتصادی و فنی ارایه شده مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به ظرفیت محدود موجود، طرح های برتر مورد حمایت قرار گرفته و مجوز استقرار در مرکز رشد دانشگاه را خواهند داشت.

فهرست