ارتقای جایگاه دانشگاه علم و صنعت ایران در نظام رتبه‌بندی  QS

بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ موسسه QS درباره رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی جهان، دانشگاه علم و صنعت ایران در جایگاه ۵۳۱-۵۴۰ قرار گرفته و بر این اساس، رتبه دانشگاه علم و صنعت ایران نسبت به ویرایش پیشین این نظام، یک بازه ۱۰ پله ای ارتقاء یافته است.

لازم به ذکر است که تنها ۶ دانشگاه از ایران موفق به قرارگرفتن در این رتبه‌بندی شده اند که در این شش دانشگاه سه دانشگاه صنعتی و سه دانشگاه جامع قرار دارند.

نام دانشگاه

۲۰۲۳

۲۰۲۲ ۲۰۲۱ ۲۰۲۰

۲۰۱۹

دانشگاه صنعتی شریف ۳۸۰ ۳۸۱ ۴۰۹ ۴۰۷ ۴۳۲
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۴۴۳ ۴۶۵ ۴۷۷ ۴۸۹ ۴۹۸
دانشگاه تهران ۵۰۱-۵۱۰ ۵۲۱-۵۳۰ ۵۹۱-۶۰۰ ۶۰۱-۶۵۰ ۶۰۱-۶۵۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۳۱-۵۴۰ ۵۴۱-۵۵۰ ۶۰۱-۶۵۰ ۶۰۱-۶۵۰ ۶۰۱-۶۵۰
دانشگاه شیراز ۷۵۱-۸۰۰ ۷۵۱-۸۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰
دانشگاه شهید بهشتی ۱۰۰۱-۱۲۰۰ ۱۰۰۱-۱۲۰۰ ۱۰۰۱-۱۲۰۰ ۸۰۱-۱۰۰۰
فهرست