نشست مشترک معاون پژوهشی دانشگاه با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، چهارشنبه ۱۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، در سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد.
این نشست، به منظور ارتقای سطح همکاری‌های فی ما بین دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان منطقه آزاد کیش برگزار شد که در آن ابتدا دکتر یونسیان (معاون پژوهشی دانشگاه)، ضمن اشاره به برخی از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در دانشگاه علم و صنعت ایران، بر عزم جدی این دانشگاه بر ادامه فعالیت‌ها بخصوص در حوزه‌های تحقیقاتی و فناوری در جزیره کیش تصریح کرد. سپس دکتر باقری (رئیس واحد کیش دانشگاه علم و صنعت ایران)، به تشریح اقدامات صورت گرفته در پژوهشکده محیط زیست کیش و دفتر دانشگاه در مرکز نوآوری کیش پرداخت.
در پایان این جلسه، دکتر لواسانی (مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش)، ضمن تاکید بر اهمیت موضوع حفاظت از محیط زیست در جزیره کیش، بر نقش کلیدی پژوهشکده محیط زیست کیش در این خصوص و پایبندی سازمان منطقه آزاد کیش، بر توافقات صورت گرفته تاکید کرد.
لازم به ذکر است در این جلسه، دکتر پورزادی (معاون عمرانی و زیربنایی)، دکتر همتی (معاون اقتصادی) و دکتر سالاری (مدیر اجرایی واحد کیش دانشگاه علم و صنعت ایران) نیز حضور داشتند.
گفتنی است دکتر یونسیان در ادامه از پژوهشکده محیط زیست کیش، دفتر فن‌راه علم و صنعت ایران در مرکز نوآوری کیش و واحد اداری دانشگاه در برج صدف بازدید کرد. در پایان این بازدید یکروزه نیز جلسه‌ای در دفتر انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان کیش برگزار شد.

فهرست