چاپ مقاله‌ی دو عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران در مجله معتبر IEEE Transactions on Cybernetics

دکتر جواد پشتان استاد دانشکده مهندسی برق بر مبنای نتایج پروژه دانشجوی دکترای خود، خانم حمیده جعفری با مشاوره دکتر سعید شمقدری موفق به انتشار و چاپ مقاله‌ای در سال ۲۰۲۲ تحت عنوان « طراحي فیلتر کالمن تشخیص و جداساز عیب با رویكرد مدیریت ارسال داده‌های اندازه‌گیری برمبنای وقوع رویداد» در ژورنال بین المللی IEEE Transactions on Cybernetics گردیده‌اند.

این مقاله تحت عنوان «Stochastic Event-Triggered Fault Detection and Isolation Based on Kalman Filter»  در مجله معتبر  IEEE Transactions on Cybernetics با ضریب تاثیر ۱۹.۱۱۸ منتشر شده است.

این مجله که توسط انتشارات IEEE منتشر می‌شود، بر رویکردهای محاسباتی در زمینه سایبرنتیک مخصوصاً به کنترل و ارتباطات بین ماشین‌ها، ماشین و انسان و  همچنین سازمان‌ها تمرکز دارد. رویکردهای محاسباتی شامل حوزهایی مانند هوش محاسباتی، بینایی کامپیوتر، شبکه‌های عصبی، الگوریتم‌های ژنتیک، یادگیری ماشین، سیستم‌های فازی و رباتیک است که منجر به توسعه علم سایبرنتیک و یا کاربرد آن ‌شود.

در طول سال­های اخیر، تشخیص و جداسازی عیب سیستم­های کنترل شبکه به دلیل پیشرفت­های تکنولوژی در ماژول­های محاسباتی، کانال­های ارتباطی و عملگرها و سنسورهای هوشمند توجهات و تحقیقات زیادی را به خود اختصاص داده است. کنترل ارتباطات بین گره­های سنسوری و فیلترهای تشخیص و جداساز عیب به دلایل مختلفی نظیر یکسان نبودن اهمیت هریک از اندازه­گیری­ها، محدودیت منابع انرژی و دشواری و هزینه­بر بودن جایگزینی منابع انرژی در گره­های سنسوری، محدودیت پهنای باند ارتباطات شبکه­ای و نظایر آن مورد توجه قرار گرفته است.

کاهش نرخ ارتباطات بین گره­های سنسوری و فیلترهای تشخیص و جداساز عیب از دیدگاه عملی مهم است. کاهش شدید نرخ ارسال داده ممکن است منجر به عملکرد ضعیف تشخیص و جداسازی عیب شود. درنتیجه مسأله کاهش نرخ ارسال اطلاعات بین گره­های سنسوری و فیلتر تشخیص و جداساز عیب درحالی که سطح قابل اطمینانی از کیفیت تشخیص و جداسازی عیب را تضمین می­دهد، به­صورت خاص مورد توجه است.

در این مقاله فیلتر تشخیص و جداساز عیب کالمن به منظور تشخیص و جداسازی مقاوم عیب سیستم­های گسسته خطی به همراه ورودی ناشناخته و نویز اندازه­گیری رنگی بر مبنای شرط­های event-triggered تصادفی توسعه داده شده است. در روش معرفی شده، ابتدا زیرفضایی مستقل از اثر اغتشاش ارائه شده است و سپس روش ترکیبی برای مقابله با اثر نویز رنگی در فیلتر تشخیص و جداساز عیب ارائه شده است. شرط‌های event-triggered تصادفی به­صورت گوسی درنظر گرفته شده‌اند. در این­صورت ویژگی گوسی ماتریس ابداع حفظ شده و به منظور توسعه روابط فیلتر کالمن نیاز به استفاده از روش­های تقریبی نیست. سرانجام فرمولبندی مسأله در غالب مسأله بهینه­سازی محدب به­منظور حداقل نرخ ارسال داده و بهترین عملکرد تشخیص و جداسازی عیب ارائه شده است. روش معرفی شده به­منظور تشخیص و جداسازی عیب اتصال کوتاه سیم­پیچی استاتور و شکستگی میله روتور با حضور نامتعادلی منبع تغذیه به عنوان اغتشاش، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

فهرست