چاپ مقاله‌ی عضو هیئت علمی دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران در مجله معتبر Renewable and Sustainable Energy Reviews- سال ۲۰۲۲

دکتر میثم جلالی عضو هیئت علمی دانشکده فناوری‌های موفق به انتشار و چاپ مقاله‌ای در سال ۲۰۲۲ تحت عنوان «غشاهای ماتریس آمیخته مبتنی بر گرافن برای تقویت عملکرد جداسازی گاز دی‌اکسید کربن: پیشرفت‌های اخیر و افق‌های پیش‌رو» در ژورنال بین المللی Renewable and Sustainable Energy Reviews  گردید.

این مقاله تحت عنوان  « Engineered graphene-based mixed matrix membranes to boost CO2
separation performance: Latest developments and future prospects»  در Renewable and Sustainable Energy Reviews  با ضریب تاثیر ۱۶.۸ منتشر شده است.

غشاهای ماتریس آمیخته به عنوان یک راهبرد مطلوب برای جداسازی موثر گازها مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در این میان، طی سالیان اخیر نانوصفحات گرافنی با ویژگی‌های ساختاری منحصربه‌فرد و خواص جداسازی مولکولی برای استفاده در ساخت این غشاها به‌کار می‌روند. این ویژگی‌ها به زمینه‌های پلیمریِ مورد استفاده در غشاها، نفوذپذیری بالا و پایداری حرارتی- مکانیکی خیلی خوبی اعطا می‌کند. در این مقاله مروری، پیشرفت‌های اخیر در تولید و کاربرد این غشاهای پلیمری ماتریس آمیخته حاوی نانوساختارهای گرافنی به طور گسترده جمع آوری شده است. مورفولوژی‌ فصل‌مشترک‌ها و مکانیزم‌های جداسازی که خواص انتقال گاز را مورد تاثیر قرار می‌دهند، بررسی شده‌اند. عوامل اصلی موثر بر فرآیند جداسازی گازی از جمله نوع، اندازه عرضی، حفرات موضعی، و کانال‌های بین‌صفحه‌ای در نانوورقه‌های گرافنی نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفتند. به علاوه، چالش‌های موجود در این صنعت و چشم‌انداز آینده این مواد نیز تشریح شدند. امید است این دستاورد علمی برای پژوهشگران فعال در این عرصه مفید فایده واقع شود.

فهرست