چاپ مقاله‌ی عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران در مجله معتبر Applied Catalysis B: Environmental – سال ۲۰۲۳

دکتر صادق رستم نیا عضو هیئت علمی دانشکده شیمی موفق به انتشار و چاپ مقاله‌ای در سال ۲۰۲۳ تحت عنوان « فعال سازی اکسیژن شبکه SmMn۲O۵ به کمک مهندسی بین فازی سطح جهت احتراق کاتالیزوری پروپان » در ژورنال بین المللی Applied Catalysis B: Environmentalگردیده اند.

این مقاله تحت عنوان « Interfacial engineering enables surface lattice oxygen activation of SmMn۲O۵ for catalytic propane combustion » در مجله Applied Catalysis B: Environmental با ضریب تاثیر ۲۴.۳۱۹ منتشر شده است. این مجله توسط انتشارات الزویر منتشر می‌شود و در Engineering, Environmental (SCIE) جزو رتبه اول و در گرایش Engineering, Chemical (SCIE) رتبه سوم را دارد و جزو ۵% رنکینگ SNIP می باشد.

اکسیژن شبکه سطحی (Olatt) بر روی اکسیدهای فلزات واسطه نقش اساسی در احتراق کاتالیزوری اگزوز خودرو دارد. با این حال، فعالیت ناکافی Olatt در دماهای پایین، هنوز مشکل اصلی جهت کاربرد عملی آن است. برای غلبه بر این چالش، در این پروژه مشترک Olatt  اکسیژن های شبکه سطح متال اکسید دو فلزی SmMn۲O۵ را از طریق ساخت بین فازی با اسپینل Co۳O۴ ترکیب کردیم بطوریکه کاتالیزور بین فازی Co۳O۴/SmMn۲O۵ بهینه شده ۹۰% تبدیل را در دمای ۲۴۷ درجه سانتیگراد برای احتراق پروپان اگزوز خودرو (خودرو نوعی و آزمایشگاهی) نشان داد که با همین بازده، دمای پروسه ۷۷ درجه سانتیگراد کمتر از SmMn۲O۵ خالص است.

نتایج محاسبات تجربی و نظری نشان داد که در ارتباط بین فازی بهینه شده Co۳O۴/SmMn۲O۵ انتقال الکترون‌ها از SmMn۲O۵ به Co۳O۴ تسهیل می شوند و در نتیجه هم افزایش جذب پروپان اتفاق می افتد و هم فعالیت اکسیداسیون کاتالیزوری به دلیل الکتروفیل شدن اکسیژن SmMn۲O۵ در محل بین فاز (سطح بی متال ساماریوم/منگنز با کبالت اکسید) افزایش می یابد.

فهرست