چاپ مقاله‌ی اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران در مجله معتبر Advances in Colloid and Interface Science

جناب آقای دکتر حسین غفوری عضو محترم هیئت علمی دانشکده شیمی، در سال ۲۰۲۲، با همکاری تعدادی از پژوهشگران کشورمان موفق به انتشار و چاپ مقاله‌ای با عنوان «نانو مواد مشتق شده از مواد زیستی و طبیعت: بیوسنتز، پایداری و کاربردهای زیست محیطی» در ژورنال بین المللی Advances in Colloid and Interface Science گردیده‌اند.

این مقاله تحت عنوان «Biowaste- and nature-derived (nano)materials: Biosynthesis, stability and environmental applications» در مجله Advances in Colloid and Interface Science با ضریب تاثیر ۱۵.۱۹ منتشر شده است.

برای این مجله که توسط انتشارات الزویر (Elsevier) منتشر می‌شود، مقالات مروری در مورد هر موضوعی در حوزه علوم کلوئیدی و سطحی است مناسب تلقی می‌شوند. در واقع، هم از موضوعات سنتی و هم موضوعات علوم نانو و فناوری نانو، موضوعات مرتبط با جنبه‌های سطحی و کلوئیدی علوم زیستی و هم فناوری‌های نوظهور استقبال می‌نماید. موضوع باید به طور عمیق به عنوان یک بررسی انتقادی از وضعیت فعلی حوزه موضوعی، از جمله نظر آگاهانه نویسنده در مورد موضوع مورد بررسی قرار گیرد. مقاله‌های چاپ شده در این مجله باید ایده‌های موجود در مراجع بررسی شده را مقایسه کند و همچنین با محدودیت ایده‌های مورد بحث مقابله کند؛ به این ترتیب، مقالات این مجله معمولاً توسط متخصصان شناخته شده تألیف می شوند.

با توجه به مسائل آلودگی زیست محیطی و تامین آب آشامیدنی، حذف آلاینده‌های معدنی و آلی (به ویژه رنگ‌ها، نیتروآرن‌ها و فلزات سنگین) به محصولات غیرخطرناک و/یا ترکیبات مفید، فرآیند بسیار مهمی است. تثبیت نانوذرات فلزی سنتز شده به روش سبز با استفاده از منابع بیولوژیکی (مانند باکتری، قارچ، گیاهان و…) بر روی مواد طبیعی و بستر‌های تولید شده از زباله‌های زیستی و مواد طبیعی به عنوان یکی از سبزترین رویکردها شناخته شده است که به دلیل روش‌های تهیه ایمن‌تر، سازگار دوستدار محیط زیست، مقرون‌به‌صرفه، با مصرف انرژی کم، زیست‌سازگار، زیست تخریب‌پذیر، فراوان بودن و به راحتی در دسترس بودن در سراسر جهان است. در میان بسترهای مختلف، زباله‌های زیستی به دلیل استفاده معقول از منابع طبیعی و مدیریت پسماند با طراحی مسیر جدید و سبزتر، کاندیدای بسیار امیدوارکننده‌ای به نظر می‌رسد که نه تنها با کاهش چالش‌های زیست‌محیطی سر و کار دارد، بلکه زباله‌ها را به مواد مفید/با ارزش تبدیل می‌کند. نانومواد مشتق شده از زباله‌های زیستی و منابع طبیعی در مقایسه با سایر کاتالیست‌ها، به دلایلی همچون موارد زیر توجه صنعت و محققان برجسته را به خود جلب کرده‌اند: پایداری شیمیایی/مکانیکی بالا، در دسترس بودن، زیست سازگاری، پایداری، فراوانی زمین، مقرون به صرفه بودن، اصلاح آسان و ….

در واقع، ادغام نانوذرات سنتز شده سبز با الگوهای زیستی، نانوکامپوزیت های کاربردی جدیدی را برای کاهش چالش‌های زیست محیطی ارائه می‌دهد. در این مقاله، تخریب آلاینده‌های سمی همچون رنگ‌های آزو، کاهش نیتروفنول‌های سمی، جذب فلزات سنگین و سایر آلاینده‌های زیست محیطی خطرناک/سمی از آب‌های آلوده و فاصلاب با استفاده از نانومواد مشتق شده از زباله‌های زیستی و طبیعت مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

لینک مقاله:
فهرست