ارتقای وضعیت مجلات بین المللی دانشگاه علم و صنعت ایران در جدیدترین گزارش Scimago

سامانه رتبه­ بندی مجلات سایمگو به تازگی جدیدترین گزارش خود را منتشر نموده ­است.  وضعیت چهار نشریه بین المللی دانشگاه علم وصنعت ایران در طی سه سال گذشته به شرح ذیل می­ باشد:

  • شاخص اچ ایندکس (h-index) مجله بین‌المللی مهندسی عمران (International Journal of civil Engineering)، از عدد ۲۷ به عدد۳۲ رسیده است. ضمن این­که شاخص citescore مجله از ۳/۳به ۴/۴ افزایش یافته است. لازم به توضیح است این مجله با همکاری انتشارات بین­ المللی Springer منتشر می­ شود.
  • شاخص اچ ایندکس (h-index) فصلنامه علم و مهندسی مواد ایران (Iranian Journal of materials Science and Engineering)، از ۱۳ به ۱۶ افزایش داشته است. همچنین شاخص citescore از ۱ به ۱/۳ رسیده است.
  • شاخص اچ ایندکس (h-index) مجله بین المللی مهندسی صنایع و تولید (International Journal of Industrial Engineering & Production)، از ۲ به ۸ رسیده و شاخص citescore نیز با رشد قابل توجه از ۰/۳ به ۱/۴ بهبود یافته است.
  • شاخص اچ ایندکس (h-index) مجله بین المللی مهندسی برق و الکترونیک ایران (The Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering) از ۱۳ به ۱۵ افزایش یافته و شاخص citescore هم از ۱/۱ به ۱/۷ رسیده است.

فهرست