فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتری نوع تحقیقات بنیادی در دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران به ‌منظور تقویت همکار‌ی‌ و استفاده از ظرفیت‌ و زیرساخت‌های کشور، اقدام به جذب پژوهشگر پسادکتری نوع تحقیقات بنیادی می­ نماید. متقاضیان این دوره ابتدا آیین‌نامه جذب و به‌کارگیری محققان پسادکتری (جدید) مصوب ۱۴۰۱/۱۰/۱۲کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و آیین‌نامه حمایت از دوره‌های پسادکتری صندوق حمایت پژوهشگران را مطالعه و در صورت داشتن شرایط مندرج نسبت به  ثبت نام اقدام نمایند.

لازم به ذکر است متقاضیان فارغ التحصیل خارج از دانشگاه علم و صنعت ایران بایستی قبل از شروع فرایند ثبت نام در سامانه، رزومه و پروپوزال خود را جهت تعیین استاد میزبان به پست الکترونیک postdoc@iust.ac.ir ارسال نمایند.

شرایط متقاضی

۱- داشتن مدرک دکتری تخصصی (.Ph.D) از دانشگاه ­ها، موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛

۲- نداشتن منع قانونی در اشتغال به عنوان پژوهشگر؛

۳- اخذ پذیرش از فرد میزبان؛

۴- نداشتن اشتغال به کار در سازمان های دولتی و غیر دولتی؛

۵- رعایت حداکثر فاصله زمانی چهار سال بین فارغ ­التحصیلی دوره دکتری و شروع دوره پسا دکتری؛

۶- انطباق داشتن تخصص یا سوابق تحقیقاتی متقاضی با موضوع مورد تقاضا در دوره پسا دکتری؛

۷- در دوره پسادکتری نوع “تحقیقات بنیادی”، داشتن حداقل دو مقاله JCR با کیفیت، در سه سال منتهی به دوره ضروری است.

مهلت ثبت ­نام

بازه زمانی ثبت­ نام شنبه ۲۴ تیر الی ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ است و به درخواست‌هایی که در مهلت مقرر ارسال نشود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نحوه ثبت نام

۱- مراجعه به سایت www.postdoc.atf.gov.ir؛

۲- کلیک  بر روی آیکون دوره پسادکتری تحقیقات بنیادی؛

۳- ورود به سامانه (در صورت عضویت) یا ثبت‌نام در سامانه؛

۴- تکمیل فرایند درخواست، ارسال مدارک و مستندات لازم، و ثبت درخواست نهایی.

http://research.iust.ac.ir/wp-content/uploads/2023/07/postdoc020428.jpg

فهرست