فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتری تحقیقات کاربردی در دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشگاه علم و صنعت ایران به ‌منظور تقویت همکار‌ی‌ و استفاده از ظرفیت‌ و زیرساخت‌های کشور، اقدام به جذب پژوهشگر پسادکتری نوع تحقیقات کاربردی می نماید. متقاضیان این دوره ابتدا آیین‌نامه جذب و به‌کارگیری محققان پسادکتری (جدید) مصوب ۱۲/۱۰/۱۴۰۱ کمیسیون دائمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را مطالعه و در صورت داشتن شرایط مندرج نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
ویژگی دوره پسا دکتری تحقیقات کاربردی
در دوره پسا دکتری تحقیقات کاربردی، محقق پسادکتری در یک طرح کاربردی فناورانه، نوآورانه و کارآفرینانه که دارای قرارداد بین مؤسسه (دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اعم از دولتی و غیر دولتی (وابسته به وزارتین یا وابسته به سایر دستگاه های اجرایی) دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتین و یا مجلس شورای اسلامی) با صنعت و جامعه است، فعالیت می‏ کند. این دوره زیر نظر فرد میزبان در مؤسسه برگزار می شود.

دستاوردها

اساساً شامل محصول مشخص، حل مشکل یا رفع نیاز صنعت و جامعه، ثبت اختراع داخلی و خارجی، ایجاد شرکت زایشی، کمک به نوآوری و توسعه دانایی محور در کشور است.

شرایط متقاضی
۱- داشتن مدرک دکتری تخصصی (Ph.D) از دانشگاه  ها، موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛
۲- نداشتن منع قانونی در اشتغال به عنوان پژوهشگر؛
۳- اخذ پذیرش از فرد میزبان؛
۴- نداشتن اشتغال به کار در سازمان های دولتی و غیر دولتی؛
۵- رعایت حداکثر فاصله زمانی چهار سال بین فارغ التحصیلی دوره دکتری و شروع دوره پسا دکتری؛
۶- انطباق داشتن تخصص یا سوابق تحقیقاتی متقاضی با موضوع مورد تقاضا در دوره پسا دکتری.
مهلت ثبت نام
بازه زمانی ثبت نام تا  سی ام شهریور ماه ۱۴۰۲ است و به درخواست‌هایی که در مهلت مقرر ارسال نشود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
نحوه ثبت نام
۱- ارسال رزومه و پروپوزال جهت تعیین استاد میزبان به پست الکترونیک postdoc@iust.ac.ir؛

۲- مراجعه به سایت www.postdoc.atf.gov.ir؛

۳- کلیک بر روی آیکون دوره پسادکتری تحقیقات کاربردی؛

۴- ورود به سامانه (در صورت عضویت) یا ثبت‌نام در سامانه؛

۵- تکمیل فرایند درخواست، ارسال مدارک و مستندات لازم، و ثبت درخواست نهایی

۶- انتظار جهت تایید درخواست توسط  موسسه و کارگروه تخصصی.

 

فهرست