چهارمین گرامیداشت روز زنان در ریاضیات

دانشکده ریاضی
زمانبندی برنامه: جهت مشاهده کلیک نمایید
کد ورود به جلسه بدون نیاز به کد ورود
لینک ورود به جلسه
زمان سخنرانی : ۲۲ اردیبهشت ماه ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۱:۰۰
فهرست