سلسله نشست‌های بزرگداشت سال علوم پایه: جلسه هفتم

دانشکده شیمی
زمانبندی برنامه: چهارشنبه ۱۵ تير ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۰۰
کد ورود به جلسه بدون نیاز به کد ورود
لینک ورود به جلسه لینک
زمان سخنرانی : ۱۵ تيرماه ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰
فهرست