کارگاه دانش افزایی راهکارهای افزایش رویت پذیری و ضریب تاثیر مقالات علمی

(ویژه اعضای هیئت علمی)

معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی برگزار می کند
زمانبندی برنامه : شنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
محل برگزاری : سالن B مجتمع امام خمینی(ره)
فهرست