چالش های فناورانه کارخانه نوآوری و صنایع خلاق آمپر و هلدینگ رایزکو

سخنران: دکتر کرمی، مدیر عامل و رییس هیات مدیره کارخانه نوآوری آمپر

مهندس اکبرشاهی، مدیر شتابدهنده Amper Drive

خانم میررضایی، مدیر شتابدهنده Amper Life

زمان بندی برنامه: دوشنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۶:۰۰
برگزار کننده: دانشکده مهندسی خودرو
فهرست