پيشرفتهای جديد در پايش سلامت و مديريت نگهداری زيرساختهای حمل و نقل ريلی در استراليا و کاربرد آن در ايران

دانشکده راه آهن
زمانبندی برنامه: یکشنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۰۰ الی ۱۷:۰۰
کد ورود به جلسه بدون نیاز به کد ورود
لینک ورود به جلسه ندارد
محل برگزاری: سالن آمفی تئاتر دانشکده راه آهن (طبقه سوم)
فهرست