میکروفلوئیدیک و میکروفبریکیشن: آشنایی، تکنیک ها، روش های ساخت و کاربردها در صنایع بیوشیمی، داروسازی و مهندسی پزشکی تا پلیمر، علم مواد و پتروشیمی

سخنران: جناب آقای دکتر افشین ابریشمکار
دکتری مهندسی شیمی (میکروفلوئیدیک)، دانشگاه ETH Zurich، سوئیساستادیار، دانشکده مهندسی مکانیک و صنایع، دانشگاه تورنتو، کاناداپژوهشگر ارشد، تجهیزات پزشکی، شورای ملی تحقیقات، کانادافلوشیپ پستداک در زمینه میکروفلوئیدیک و مواد هوشمند، دانشگاه McMaster، کانادا
زمان بندی برنامه: دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۰۰
محل برگزاری:
کلاس ۱۳۰ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
لینک جلسه:
ندارد
برگزار کننده: دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز
فهرست