معرفی نیازهای پژوهشی و فناورانه منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر

ذفتر همکاری های علمی، صنعتی و فناوری
زمانبندی برنامه: شنبه ۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ الی ۱۵:۰۰
سخنران: دکتر غلامرضا کشکولی (رئیس پژوهش و مشاور مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی)
محل برگزاری: سالن B مجتمع امام خمینی(ره)
فهرست