فناوری های زیست و سلامت، مغناطیس، پلاسما، لیزر و اپتیک

سخنران: دکتر قربانی

رئیس حوزه علوم، تحقیقات و فناوری موسسه آموزشی

و تحقیقاتی صنایع دفاعی

زمان بندی برنامه: سه شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰
برگزار کننده: معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی
فهرست