فرصت‌های همکاری با ستاد توسعه فناوری‌های اتصال‌ پذیری وارتباطات

سخنران: دکتر سید محمد کرباسی

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اتصال پذیری و ارتباطات

زمان بندی برنامه: سه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۳۰
برگزار کننده: دانشکده فناوری های نوین
فهرست