چاپ مقاله‌ی دو عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه علم و صنعت ایران در مجله معتبر Coordination Chemistry Reviews – سال ۲۰۲۴

دکتر آزاده تجردی (عضو هیأت علمی دانشکده شیمی)، مژده گلزنی (دانشجوی دکتری  دانشکده شیمی)،دکتر روح‌اله زارع دورابی (عضو هیأت علمی دانشکده شیمی) و دکتر خیبر دشتیان (محقق پسادکتری) با همکاری چندین تن از پژوهشگران داخلی موفق به انتشار و چاپ مقاله‌ای در سال ۲۰۲۴ تحت عنوان «بررسی های پیشرفت های اخیر در سنتز، مشخصه نگاری و کاربردهای مواد کئوردیناسیونی، کامپوزیتی و هیبریدی بر پایه گاما-گرافاین» در ژورنال بین المللی Coordination Chemistry Reviews گردیده‌اند.

این مقاله تحت عنوان «γ-Graphyne-based coordination, composite, and hybrid materials: Synthesis, characterizations, and advanced applications» در مجله Coordination Chemistry Reviews  با ضریب تاثیر ۲۰.۶ منتشر شده است.

افزایش تقاضای انرژی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی باعث بروز بحران‌های زیست‌محیطی و انرژی می‌شود. یکی از رویکردهای مقابله با این چالش‌ها، کاوش در منابع پایدار انرژی به کمک تنوع گسترده مواد دوبعدی (۲D) است. گاما-گرافاین، یک ماده دو بعدی تک‌عنصری است که قابلیت کنترل ساختار، پایداری شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی و ادغام آسان با دیگر مواد را فراهم می‌کند. در مقاله حاضر، مهندسی واکنش‌پذیری، تطبیق ویژگی های الکترونیکی و عملکردهای ویژه گاما-گرافاین خالص، گاما-گرافاین ترکیبی، گاما-گرافاین هیبرید شده و گاما-گرافاین کئوردینه شده همراه با انواع روش های سنتز، بررسی خصوصیات فیزیکی-شیمیایی و پتانسیل بالقوه و بالفعل کاربردی به همراه  پایداری و دوام تجاری مورد بررسی قرار گرفته است. قابلیت ادغام گاما-گرافاین با سایر مواد نوظهور مانند دی‌کالکوژنیدهای فلزات واسطه، اکسیدها و دیگر اعضای خانواده کربن پرداخته است. بینش‌های ارزشمندی در زمینه رفع کمبود انرژی، دفع و رفع آلودگی‌های آبی، کاربردهای کاتالیزوری و الکترونیکی، و سلامت انسان ارائه شده است که نشان از ایجاد انگیزه برای تحقیقات بیشتر در زمینه کاربردهای جدید این ماده دارد. این مقاله به بررسی احتمالات جدید برای استفاده از مواد مبتنی بر گاما-گرافاین در نگرانی‌های زیست‌محیطی، الکترونیک با کارایی بالا و زیست‌پزشکی می‌پردازد، که کمک شایانی به ساخت جامعه‌ای پایدار و پیشرفته از نظر فناوری کرده و راهنمایی‌های ارزشمندی را برای تحقیقات آینده ارائه ‌میدهد.

مجله بین‌المللی Coordination Chemistry Reviews، توسط انتشارات الزویر (Elsevier) منتشر می‌شود و بر انتشار سریع مقالات مروری در مورد موضوعات مورد علاقه و اهمیت فعلی در شیمی کئردیناسیون شامل شیمی فلز-آلی، شیمی آلی-فلزی، شیمی فوق مولکولی، کاتالیزرها و شیمی معدنی زیستی تمرکز دارد.

فهرست