سلسله نشست‌های بزرگداشت سال علوم پایه : جلسه هشتم

دانشکده شیمی
زمانبندی برنامه: چهارشنبه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۰
کد ورود به جلسه بدون نیاز به کد ورود
لینک ورود به جلسه لینک
زمان سخنرانی : چهارشنبه ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۳۰
فهرست