فراخوان جذب امریه دانشگاه علم و صنعت ایران اعزام شهریور ماه ۱۴۰۳ به بعد

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند دانشگاه علم و صنعت ایران در نظر دارد در راستای بکارگیری از افراد متخصص و فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر اقدام به جذب نیروی انسانی در قالب امریه سربازی می‌نماید.

تمامی افرادی که متقاضی امریه در دانشگاه علم و صنعت ایران می‌باشند، می‌بایست با مطالعه کامل مفاد شیوه نامه جذب و بکارگیری کارکنان وظیفه در دانشگاه علم و صنعت ایران، مستندات شرط جذب،گواهی فارغ التحصیلی، فایل  پی دی اف رزومه و فرم اطلاعات فردی درخواست اولیه خود را در قالب فایل اکسل زیر نهایت تا پانزدهم تیر ماه ۱۴۰۳ به پست الکترونیک امور سربازان دانشگاه به آدرس sarbaz@iust.ac.ir ارسال نمایند.

فایل اطلاعات فردی درخواست اولیه امریه

لازم به ذکر است درخواستهای دریافت شده توسط دفتر امور پژوهش دانشگاه بررسی شده و از افراد واجد شرایط جهت انجام مصاحبه حضوری و گزینش عمومی دعوت بعمل می آید.

فهرست