معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
اعضای شورای چاپ و نشر مجلات علمی دانشگاه منصوب شدند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/19 | 

اعضای شورای چاپ و نشر مجلات علمی دانشگاه منصوب شدند

 دکتر جبارعلی ذاکری (رییس دانشگاه) در احکام جداگانه ای، اعضای شورای چاپ و نشر مجلات علمی دانشگاه را منصوب کرد.

با حکم ریس دانشگاه، دکتر تورج محمدی، دکتر منصور سلطانیه، دکتر علی ملکی، دکتر ابوالفضل واحدی، دکتر حسین سرپولکی، دکتر محرم حبیب نزاد کورایم و دکتر فاطمه مهدی زاده برای مدت دو سال به سمت «عضو شورای چاپ و نشر مجلات علمی دانشگاه» منصوب شدند.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن تبریک به اساتید فوق، توفیق روزافزون آنان را آرزو دارد.

نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.59178.fa
برگشت به اصل مطلب