معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
برگزاری سخنرانی علمی در دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/25 | 
برگزاری سخنرانی علمی در دانشکده فناوری های نوین دانشگاه علم و صنعت ایران
سخنرانی علمی با موضوع" بکار گیری میکروسیستم و میکروفلوییدیک در فناوری مغز بر روی تراشه و علوم اعصاب" ساعت 11 صبح روز شنبه 28 دی ماه 98 ،توسط دانشکده فناوری های نوین  دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.
سخنران این نشست دکتر رحمان صباحی کاویانی از دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند خواهد بود.
گفتنی است، این نشست در سالن اجتماعات دانشکده فناوری های نوین برگزار خواهد شد و شرکت در این نشست برای اساتید و دانشجویان این دانشکده آزاد می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.58926.fa
برگشت به اصل مطلب