معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
طرح عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در حوزه آب، برق و انرژی مورد تقدیر قرار گرفت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/1 | 
در اولین جشنواره دستاوردهای پژوهشی، فناوری و دارایی های فکری بانوان،
طرح عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در حوزه آب، برق و انرژی مورد تقدیر قرار گرفت
در اولین جشنواره دستاوردهای پژوهشی، فناوری و دارایی های فکری بانوان، طرح دکتر فاطمه دباغ کاشانی، عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران، با عنوان:" استفاده از پلاسمای سرد در تصفیه پسابهای فاضلاب" در حوزه آب، برق و انرژی تقدیر شد.
قابل ذکر است، طرح " استفاده از پلاسمای سرد در تصفیه پسابهای فاضلاب" به دلیل داشتن ویژگی فناورانه و نوآورانه قابل کاربرد در صنعت آب و برق مورد تقدیر قرار گرفته است.
گفتنی است، اولین جشنواره دستاوردهای پژوهشی، فناوری و دارایی های فکری بانوان توسط وزارت نیرو برگزار شد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.58599.fa
برگشت به اصل مطلب