معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
فعالیت کرسی مواد و سازه‌های کامپوزیت و نانوکامپوزیت کشور در دانشگاه علم و صنعت ایران تمدید شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/2 | 
از سال 1397 برای مدت 5 سال،
فعالیت کرسی مواد و سازه‌های کامپوزیت و نانوکامپوزیت کشور در دانشگاه علم و صنعت ایران تمدید شد
کرسی مواد و سازه‌های کامپوزیت و نانوکامپوزیت در سال 1397 برای دومین بار از طریق صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران برای مدت پنج سال به دکتر محمودمهرداد شکریه اعطاء گردید. در حال حاضر سه محقق پسادکتری، سه دانشجوی دکتری و سه دانشجوی کارشناسی ارشد در این کرسی فعالیت تحقیقاتی دارند. سه حوزه تحقیقاتی 1- پدیده شکست در کامپوزیت‌های پلیمری الیافی تحت بارگذاری با نرخ کرنش متوسط، 2- پدیده خزش در نانو کامپوزیت‌های پلیمری و 3- تقویت کامپوزیت‌های پلیمری با آلیاژ حافظه‌دار در این کرسی مورد تحقیق و بررسی است.
گفتنی است، کرسی مواد و سازه‌های کامپوزیت و نانوکامپوزیت، یک کرسی منحصر بفرد در حوزه علوم و فناوری کامپوزیت و نانو کامپوزیت‌ در کشورست که به دانشگاه علم و صنعت ایران با هدایت دکتر شکریه اختصاص یافته است.
          لازم به ذکر است، در سال 1394 دکتر محمود مهرداد شکریه موفق به اخذ جایزه علامه طباطبایی تحت عنوان استاد برجسته کشور از طرف بنیاد ملی نخبگان گردید. عطف به دریافت این جایزه، در آن سال کرسی مواد و سازه‌های کامپوزیت و نانوکامپوزیت از طریق بنیاد ملی نخبگان و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران به مدت سه سال به وی اعطاء شد. در طی سالهای 1394 الی 1397 سه محقق پسادکتری، دو دانشجوی دکتری و سه دانشجوی کارشناسی ارشد در این کرسی فعالیت تحقیقاتی داشتند و نتایج بخشی از تحقیقات فوق در نشریات معتبر بین المللی به چاپ رسید. بعلاوه، بخش دیگری از نتایج بدست آمده در حال تبدیل به فناوری است.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.58241.fa
برگشت به اصل مطلب