معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
دکتر محمد سعیدی مهرآباد به سمت سردبیر نشریه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید منصوب شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/4 | 
دکتر محمد سعیدی مهرآباد به سمت سردبیر نشریه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید منصوب شد
با حکم دکتر جبارعلی ذاکری، رییس دانشگاه علم و صنعت ایران، دکتر محمد سعیدی مهرآباد برای مدت سه سال به سمت سردبیر نشریه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید ) International Journal of Industrial Engineering & Production Research) منصوب شد.
در بخشی از این حکم خطاب به دکتر سعیدی مهرآباد آمده است: امید است با استعانت از ذات لایزال الهی و با همکاری سایر اعضای هیات تحریریه، در جهت انتشار مجله ای وزین، پربار و ارزشمند در سطح استانداردهای بین المللی، بالا بردن ارجاعات و ضریب تاثیر از طریق ارتقاء کیفیت مجله موفق باشید.
گفتنی است دکتر محمد سعیدی مهرآباد، استاد دانشکده‌ی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران است.
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.57931.fa
برگشت به اصل مطلب