معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
برگزاری سخنرانی علمی در دانشکده مهندسی مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/3/20 | 
برگزاری سخنرانی علمی در دانشکده مهندسی مکانیک
سخنرانی علمی با موضوع" بر هم کنش خواص مکانیک شکست در سنگ های ناهمسانگرد از دیدگاه کاربرد در انرژی زمین گرمایی" ساعت 15:30  روز یکشنبه 19خرداد ماه 98 ، در راستای طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیر مقیم(بنیاد ملی نخبگان) در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.
سخنران این نشست دکتر مرتضی نجاتی خواهد بود.
گفتنی است، این نشست در سالن اجتماعات مهندس نبوی دانشکده‌ی مهندسی مکانیک برگزار خواهد شد و شرکت در این نشست برای اساتید و دانشجویان این دانشکده آزاد می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.56767.fa
برگشت به اصل مطلب