معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
یکی از مقالات منتشر شده‌ در مجله بین المللی مهندسی عمران به عنوان مقاله‌ی پراستناد یک درصد شناخته شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۹/۲۰ | 
بر اساس اعلام موسسه Clarivate Analytics  ،
یکی از مقالات منتشر شده‌ در مجله بین المللی مهندسی عمران به عنوان مقاله‌ی پراستناد یک درصد شناخته شد
بر اساس اعلام موسسه Clarivate Analytics  (Web of Science) در سال 2018  یکی از مقالات منتشر شده در مجله بین المللی مهندسی عمران- از مجلات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه علم و صنعت ایران- به عنوان مقاله پراستناد یک درصد در زمینه تخصصی مهندسی شناخته شد.
عنوان مقاله فوق "Ride Comfort of passenger Cars On Two Lane Mountain Highways Based On Tri-axial Acceleration from Field Driving Tests”  می باش. ضمنا مولفان مقاله مذکور  Xu, J (Xu, Jin)1 ] Yang, K (Yang, Kui)2 ] Shao, YM (Shao, Yi-Ming)1 ] می باشند
  معاونت پژوهش و فناوری کسب این افتخار را به مولفان مقاله فوق، مدیر مجلات و سردبیر مجله بین المللی مهندسی عمران تبریک می گوید.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.54993.fa
برگشت به اصل مطلب