معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
اجزاء پیش نویس کنسرسیوم همکاری پژوهشی دانشگاه‌های بزرگ کشور تهیه و تدوین شد

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 
در هجدهمین جلسه معاونین پژوهشی دانشگاههای بزرگ و برتر کشور،
اجزاء پیش نویس کنسرسیوم همکاری پژوهشی دانشگاه‌های بزرگ کشور تهیه و تدوین شد
 
تهیه اجزاء پیش نویس کنسرسیوم همکاری پژوهشی دانشگاه‌های بزرگ و برتر کشور، تهیه تفاهم‌نامه همکاری با ایرانداک در زمینه همانندجو و نحوه اشاعه متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، نحوه همکاری در خرید پایگاه‌های داده‌ها و اطلاعات، ماموریت‌گرایی دانشگاه و تفویض اختیارات مالی به معاونین پژوهشی مهمترین موضوعاتی هستند که در هجدهمین جلسه معاونین پژوهشی دانشگاهها بزرگ و برتر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس تفاهم نامه تدوین شده بین دانشگاههای سطح یک کشور که در هجدهمین جلسه معاونین پژوهشی دانشگاههای بزرگ و برتر کشور تهیه و تدوین شد،  زمینه انجام همکاری‌های پژوهشی و توسعه فناوری میان استادان، دانشجویان و پژوهشگران این دانشگاه ها در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین المللی فراهم خواهد شد.
همچنین بر اساس کنسرسیوم همکاری مذکور، تشکیل هسته های پژوهشی مشترک، انتشار کتاب ها و نشریات مشترک، برگزاری همایش ها و کارگاه های مشترک و دیگر موضوعات مرتبط به حوزه های پژوهش و فناوری از جمله زمینه های مورد همکاری دانشگاههای سطح یک کشور خواهند بود.
بر اساس بند دیگری از این کنسرسیوم همکاری بین دانشگاههای سطح یک کشور، قرار است اعضای این کنسرسیوم همکاری های پژوهشی مشترک و یا توسعه فناوری را با رویکرد دعوت از استادان و پژوهشگران ایرانی و خارجی در دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی گوناگون پیگیری نمایند.
اما به گفته دکتر محمدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه علم و صنعت ایران، که به عنوان نماینده این دانشگاه در نشست مذکور حضور داشته، در این نشست تفاهم نامه همکاری با ایرانداک در زمینه همانند جو و اشاعه متن پایان نامه ها و رساله ها تهیه و تدوین شدکه بندهایی از آن به شرح زیر است:
"هرگونه تحلیل و ارزیابی مدارک ارائه شده به ایرانداک بر اساس تفاهم نامه ای موقوف شده و آن موسسه صرفاً بر اساس درخواست دانشگاه مجاز به تحلیل مدارکی که به عنوان منابع ارائه شده است را داشته و نتایج نیز صرفا به مقام ذی ربط ارائه خواهد شد."
"ایرانداک حق هرگونه بهره برداری مادی اعم از حق فروش، معاوضه، اجاره، عاریه، واگذاری دسترسی، انتقال حقوق و نیز حذف و تخریب نام مولف، دانشگاه و تحریف آن را نداشته و این همکاری صرفا جهت توسعه مدارک سامانه همانند جو باشد."
"معاونین دانشگاههای برتر و بزرگ، توصیه به اشاعه رایگان این مدارک داشته و البته این پیشنهاد نافی حقوق دانشگاهها در تعیین نحوه اشاعه بر اساس صوابدید آنها نیست."
"در خصوص مدارک محرمانه و طبقه بندی شده (موقت یا دائم)، مرجع تشخیص دانشگاه است و ایرانداک مرجع تصمیم نیست."
"ایرانداک مستقل از تصمیم هر دانشگاه در خصوص نحوه اشاعه مدارک خود، مجاز به فروش مستقیم نبوده و دسترسی به فایل تمام متن صرفاً باید از سایت دانشگاه مربوطه انجام شده و ارائه شناسنامه مدرک تنها از درگاه ایرانداک قابل ارائه است."
و" دانشگاهها برنامه جامعهی جهت آشنایی دانشجویان و اعضای هیأت علمی با اصول صحت ارجاع ادبی و فنی و سایر موارد مرتبط به منظور توسعه فرهنگ حفظ امانت علمی تهیه و اجرا خواهند نمود."
اما موضوع دیگری که در هجدهمین نشست معاونین پژوهشی دانشگاههای بزرگ و برتر کشور مورد بحث قرار گرفت؛ نحوه همکاری در خرید پایگاه‌های داده‌ها و اطلاعات بود که در این جلسه مقرر گردید به منظور، خرید سراسری منابع علمی جلسه ای مشترک با مسئولین ایرانداک و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شود.
 
تفویض اخیارات مالی به معاونین پژوهشی دانشگاها یکی دیگر از محورهای مورد تفاهم معاونین پژوهشی دانشگاههای بزرگ و برتر کشور بود که در این راستا توصیه گردید تا با توجه به تجمیع برنامه پژوهش در بودجه سنواتی، ردیفی خاص برای شفافیت بودجه پژوهشی در مذاکره با سازمان برنامه و بودجه ایجاد شود .
همچنین به منظور هم‌افزایی و انتقال تجربه در موضوعات مالی، مقرر شد گزارشی با موضوع " بررسی چالشهای اجرایی-مالی طرح های پژوهشی کاربردی "توسط دانشگاه علم و صنعت ایران با همکاری چند دانشگاه دیگر تهیه شود و در نشست آتی قرائت شود.
نگرانی دانشگاهها از طرح کاهش خدمت سربازی و امریه و همچنین ماموریت گرایی دانشگاهها دو محور دیگر از نشست هجدهم معاونین پژوهشی دانشگاهها بزرگ و برتر کشور بود که از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
گفتنی است، هجدهمین جلسه معاونین پژوهشی دانشگاهها بزرگ و برتر کشور، شانزدهم شهریور ماه 96 به میزبانی دانشگاه فردوسی مشهد و با حضور معاونین پژوهشی و نمایندگان دانشگاههای برتر کشور شامل: دانشگاه علم و صنعت ایران، تبریز، شیراز، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، علامه طباطبایی و فردوسی مشهد برگزار شد.
 
 
 
 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.50661.fa
برگشت به اصل مطلب