معاونت پژوهش و فناوری- اخبار
10 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۷ | 
بر اساس آخرین اعلام پایگاه استنادی علم تامسون رویتر ISI-ESI،
10  عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند
 
بر اساس آخرین اعلام پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویتر (ISI-ESI)، دکتر محمودمهرداد شکریه و دکتر شهرام جدید از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به جمع پژوهشگران یک درصد برتر دنیا اضافه شدند که به این ترتیب هم اکنون 10 عضو هیات علمی این دانشگاه در جمع دانشمندان یک درصد برتر قرار دارند.
بر اساس جدید ترین اعلام این پایگاه، علاوه بر اعلام 8 عضو هیات علمی دانشگاه به اسامی(دکتر تورج محمدی، دکترسیدمحمدرضا میلانی حسینی و دکتر مجیدرضا آیت اللهی،  دکتر خسرو مالک نژاد،  دکتر رضا سعادتی، دکتر علی کاوه، دکتر سوسن روشن ضمیر و دکتر یعقوب اسدی) که پیش از این نیز در فهرست دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار داشتند؛ اسامی ( دکتر محمودمهرداد شکریه و دکتر شهرام جدید) دو عضو دیگر هیات علمی این دانشگاه نیز به این فهرست اضافه شد تا تعداد اساتید دانشگاه علم و صنعت ایران در فهرست یک درصد برتر دنیا  به 10 نفر برسد.
پیش از این و در ادوار مختلف دکتر سیدمحمدرضا میلانی حسینی (دانشیار دانشکده شیمی)، در حوزه موضوعی شیمی؛ دکتر تورج محمدی (استاد دانشکده مهندسی شیمی)، در حوزه های مهندسی و شیمی؛ دکتر مجیدرضا آیت اللهی (استاد دانشکده مهندسی مکانیک)، در حوزه مهندسی؛ دکتر خسرو مالک نژاد (استاد دانشکده ریاضی)، در ریاضیات؛ دکتر رضا سعادتی (عضو هیات علمی واحد نور)، در ریاضیات؛ دکتر علی کاوه (استاد دانشکده مهندسی عمران) در حوزه های علوم کامپیوتر و مهندسی؛ دکتر سوسن روشن ضمیر (دانشیار دانشکده مهندسی شیمی)، در حوزه مهندسی ،دکتر یعقوب اسدی (استادیار دانشکده شیمی) در حوزه موضوعی شیمی، در زمره یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان معرفی شده اند؛ که بر اساس آخرین اعلام این پایگاه، دکتر محمودمهرداد شکریه(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک) و دکتر شهرام جدید(عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق) نیز به فهرست فوق اضافه شده اند..
پایگاه استنادی طلایه داران علم تامسون رویترز (ISI-ESI) هر دو ماه یکبار به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می پردازد که براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین الملل روزآمد می شود. مرجعیت علمی مبنای گزینش دانشمندان برتر در پایگاه طلایه داران علم است. نکته مورد توجه این است که برخی از دانشمندان در چند حوزه موضوعی دارای رتبه هستند.
ISI برای انتخاب دانشمندان یک درصد برتر دنیا، تعداد استنادهای صورت گرفته به پژوهش های محققان دنیا در ۱۰ سال اخیر را شمارش کرده و این محققان را در ۲۲ رشته موضوعی طبقه بندی می کند. سپس این محققان براساس تعداد استنادهای دریافتی به صورت نزولی مرتب سازی می شوند و یک درصد برتر از هر رشته به عنوان دانشمندان برتر انتخاب می شوند.
گفتنی است، مرجعیت علمی براساس تعداد ارجاعات صورت گرفته به پژوهش های پژوهشگران تعیین می شود. ارجاعات یا استنادها بیانگر میزان استفاده از نتایج پژوهش های منتشر شده هستند. هر چقدر تعداد استنادهای صورت گرفته به پژوهش های یک محقق بیشتر باشد، کیفیت پژوهش های وی بالاتر بوده و این پژوهش ها از طرف جامعه علمی بیشتر پذیرفته شده اند.
معاونت پژوهشی دانشگاه علم و صنعت ایران، کسب این توفیق را  به ده استاد ارجمند دانشگاه، آقایان دکتر محمودمهرداد شکریه ، دکتر شهرام جدید، دکتر تورج محمدی، دکترسیدمحمدرضا میلانی حسینی و دکتر مجیدرضا آیت اللهی،  دکتر خسرو مالک نژاد،  دکتر رضا سعادتی، دکتر علی کاوه، دکتر سوسن روشن ضمیر و دکتر یعقوب اسدی  و  همچنین دانشگاهیان علم و صنعت ایران تبریک گفته و تداوم کسب توفیقات علمی این اساتید بزرگوار را آرزو دارد.
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=7.7709.50493.fa
برگشت به اصل مطلب