معاونت پژوهش و فناوری- قوانین بالادستی
نقشه جامع علمی کشور

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE نقشه جامع علمی کشور
نشانی مطلب در وبگاه معاونت پژوهش و فناوری:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=7.14155.34577.fa
برگشت به اصل مطلب