شش نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع محققان سرآمد علمی کشور قرار گرفتند

در هفتمین دوره معرفی سرآمدان علمی کشور، چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران به اسامی:  دکتر اصغر حبیب نژاد کورایم، دکتر علی ملکی، دکتر فتح اله طاهری بهروز، دکتر تورج محمدی، دکتر مهران رضایی و دکتر محمد رضا دلیری به عنوان محققان سرآمد علمی درسال ۱۴۰۱ کشور قرار گرفتند.

در هفتمین دوره انتخاب سرآمدان علمی کشور که توسط فدراسیون سرآمدان علمی ایران صورت گرفته، دکتر اصغر حبیب نژاد کورایم (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران) با کسب رتبه ۲۷، دکتر علی ملکی (عضو هیات علمی دانشکده شیمی) با کسب رتبه ۲۹، دکتر فتح اله طاهری بهروز (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک) با رتبه ۶۱، دکتر تورج محمدی (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز) با کسب رتبه ۸۴، دکتر مهران رضایی (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز) با رتبه ۸۵ و دکتر محمدرضا دلیری (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق) با رتبه ۱۰۱ در جمع برگزیدگان این مجموعه قرار گرفتند.

گفتنی است فدراسیون سرآمدان علمی ایران از سال ۱۳۹۴ زیر نظر ستاد نانو معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با هدف دستیابی به مرجعیت علمی، افزایش کیفیت علمی کشور و کمک به توسعه تحقیقات محققان معتبر، شکل گرفته است. از جمله مهم ترین اقدامات این فدراسیون، شناسایی و انتخاب محققان معتبر، متعهد و پیشرو تحت عنوان «سرآمدان علمی» و حمایت از آنها می باشد که این فرآیند، سالانه و براساس فعالیت های ۳ سال گذشته (منتهی به دوره ارزیابی) انجام می شود.

فدراسیون سرآمدان علمی ایران، هر سال محققان سرامد را مطابق آئین ‌نامه فدراسیون بشناسایی، و در ۴ گروه الف، ب، ج و د متناسب با اعتبار علمی کسب شده آنان حمایت می کند. این حمایت ها بر حسب اعتبار علمی سرآمدان شامل: پژوهانه نقدی؛ گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌ های راهبردی و جذب پژوهشگر پسادکتری می باشد.

لینک آیین نامه و نحوه حمایت از انتشار مقالات فدراسیون سرآمدان
فهرست نشریات فدراسیون سرآمدان
فهرست