فراخوان پژوهانه همراه

مرکز تحقیق و توسعه شرکت همراه اول با هدف تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و به منظور پژوهش، توسعه، نوآوری و حمایت از فناوری‌های نوین و بومی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و با رویکرد ارتقای کیفیت رساله‌ها، تقویت و تشویق دانشجویان تحصیلات تکمیلی و متقاضیان پسادکتری و بهره‌مندی از ظرفیت اعضاء هیئت علمی دانشگاه‌ها اقدام به حمایت از پایان‌نامه‌ و طرح ها مطابق با نیازهای پژوهشی شرکت همراه اول در قالب اعطای گرنت پژوهشی نموده است. لازم به ذکر است طرح‌های ارسالی می‌بایست نیازمحور و در راستای توسعه‌ی کسب وکار و ابعاد بازار همراه اول بوده و در راستای یکی از محورهای اولویت‌دار اعلام شده از سوی مرکز باشند.

  • حمایت از طرح‌های پسادکتری
  • حمایت از رساله‌های دکتری
  • حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد
مهلت ثبت نام تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۲

فهرست