سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نظر دارد سیزدهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را با عنوان “چالش ها و راهکارهای تحول کشور بر اساس سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” در روزهای ۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳ به صورت ترکیبی (حضوری-مجازی) برگزار نماید.

این کنفرانس در زمانی برگزار می شود که تلاش های چندین ساله جمع کثیری از اندیشمندان، پژوهشگران و نخبگان حوزه و دانشگاه و شخصیت های راهبردی کشور در طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به ثمر نشسته و الگو با عبور از مرحله تکمیل و ارتقا، در آستانه ابلاغ و شروع فرایند اجرا قرار گرفته است. لذا با توجه به ضرورت این مقطع زمانی، بررسی چالش های اساسی مسیر پیشرفت ایران و ارائه راهکارهای حول همه جانبه کشور مبتنی بر سند الگو، هدف اصلی این کنفرانس در نظر گرفته شده است.

   تاریخ های مهم
  • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
    ۱۴۰۲-۱۰-۳۰
  • تاریخ شروع کنفرانس
    ۱۴۰۳-۰۲-۲۶
  • تاریخ پایان کنفرانس
    ۱۴۰۳-۰۲-۲۷

شرکت‌کنندگان و علاقه مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی به پایگاه اینترنتی کنفرانس به نشانی conference.olgou.ir مراجعه نمایند.

فهرست