درخشش نام دانشگاه علم و صنعت ایران در آخرین رتبه بندی تایمز ۲۰۲۳

به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، «مؤسسه آموزش عالی تایمز» در ویرایش ۲۰۲۳ رتبه بندی دانشگاه‌های آسیایی خود که در سال ۲۰۲۳ میلادی منتشر شده، نام ۶۵ مؤسسه ایرانی را در سیاهه مؤسسه‌های برتر آسیا منتشر کرده است.

در ویرایش ۲۰۲۳ نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسه آموزش عالی تایمز»، روی هم، نام ۹۲۸ مؤسسه از ۳۶ کشور گوناگون آسیا در فهرست پایانی آمده است.
عناوین افتخار آفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران بر مبنای این گزارش عبارتند از:
۱- ارتقای رتبه دانشگاه از ۹۶ در سال ۲۰۲۲ به رتبه ۷۴ در سال ۲۰۲۳
۲-کسب رتبه دوم دانشگاه‌های کشور (دانشگاه‌های صنعتی + دانشگاه‌های جامع وزارت عتف)
۳-کسب رتبه اول پژوهش کل دانشگاه‌های کشور ( دانشگاه‌های صنعتی و جامع وزارت عتف + دانشگاه‌های علوم پزشکی )
۴-کسب رتبه اول قراردادهای صنعتی در کل دانشگاه‌های کشور ( دانشگاه‌های صنعتی و جامع وزارت عتف + دانشگاه‌های علوم پزشکی)
۵-کسب رتبه اول آموزش دانشگاه‌های کشور (دانشگاه‌های صنعتی + دانشگاه‌های جامع وزارت عتف)
در ادامه، فهرست دانشگاه‌های حائز رتبه در این رتبه‌بندی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

 
رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»، مؤسسه‌های پیشرو آسیا را در پنج زمینه آموزش (با وزن ۲۵ درصد)، چشم‌انداز جهانی (با وزن ۵/۷ درصد)، پژوهش (با وزن ۳۰ درصد)، استنادها (با وزن ۳۰ درصد)، و درآمدهای صنعتی (با وزن ۵/۷ درصد)؛ بر پایه ۱۳ سنجه کمی ارزیابی می‌کند. در جدول زیر امتیاز آنها در سنجه‌های ارزیابی این نظام رتبه‌بندی آمده‌اند.
کسب این افتخار را به آحاد دانشگاهیان علم و صنعت ایران تبریک می‌گوییم.
فهرست