دانشگاه علم و صنعت در صدر دانشگاه‌های صنعتی کشور، با حضور ۶۰ محقق در لیست پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر دنیا در سال ۲۰۲۲

بر اساس نسخه چهارم پژوهش منتشر شده توسط انتشارات الزویر که هر ساله روی داده‌های اسکوپوس انجام می شود و در تاریخ ۱۰ اکتبر۲۰۲۲ چاپ شده است، ۲۰۰هزار ۴۰۹ پژوهشگر بین‌المللی پراستناد در تمامی رشته‌ها و نیز ۲درصد برتر حوزه‌های علمی شناسایی و معرفی شده اند، گفتنی ا‌ست، الزویر پایگاه داده ای ایجاد کرده است که اطلاعات استاندارد شده در زمینه‌ی استنادها، h-index، استناد به مقالات و یک شاخص ترکیبی (Composite Indicator) را ارائه می‌دهد. این پژوهش پژوهشگران را در ۵ حوزه موضوعی اصلی، ۲۲ حوزه موضوعی فرعی و ۱۷۶رشته طبقه‌بندی کرده است. شرط ورود پژوهشگران به فرآیند رتبه‌بندی نیز، انتشار حداقل ۵ مقاله بوده است.

لینک خبر تکمیلی در سایت مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)

فهرست اعضای هیأت‌علمی و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران که در شمار پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرارگرفته‌اند، به شرح جدول زیر است. (ارزیابی بر اساس ارزیابی یک ساله ۲۰۲۱ در جدول (۱) و همچنین داده‌های ۱۹۶۰-۲۰۲۱ در جدول (۲) ارایه شده است).

لینک جدول (۱) رتبه‌بندی ۶۰ محقق دانشگاه علم و صنعت ایران بر اساس ارزیابی سال ۲۰۲۱

لینک جدول (۲) رتبه‌بندی ۲۸ محقق دانشگاه علم و صنعت ایران بر اساس ارزیابی بر اساس داده‌های سال‌های۱۹۶۰-۲۰۲۱

داده­ های پژوهش در لینک زیر قابل مشاهده است:

https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/4

فهرست