بازدید نمایندگان آژانس ملی تحقیقات و نوآوری کشور اندونزی (BRIN) از دانشگاه علم و صنعت ایران

روز یکشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۲ آژانس ملی تحقیقات و نوآوری کشور اندونزی (BRIN)از دانشگاه بازدید کردند.  این تیم که متشکل از دکتر Ratno Nuryadi رئیس مؤسسه علوم نانو و مواد، دکتر Wahyu Bambang Widayatno رئیس مرکز تحقیقات مواد پیشرفته و دکتر Anggoro Tri Mursito رئیس مرکز تحقیقات فناوری معدن بودند، در ابتدا از آزمایشگاه‌ تحقیقاتی کاتالیست و نانو مواد و آزمایشگاه تحقیقاتی نانو مواد و تکنولوژی سطح دانشکده مهندسی شیمی، نفت ، گاز و پتروشیمی  بازدیدکرده و از نزدیک با دستاوردهای این مجموعه آشنا شدند.

سپس در دانشکده شیمی جلسه‌ای با رئیس  و تعدادی از اساتید دانشکده برگزار شد و به معرفی ظرفیت‌های دانشکده در زمینه نانو مواد و زمینه همکاری مشترک اشاره نمودند و در ادامه نمایندگان موسسه BRIN اندونزی از مجموعه آزمایشگاه‌های دانشکده بازدید به عمل آوردند و مسئولین آزمایشگاه‌ها به معرفی دستگاه‌ها و دستاوردهای مربوطه پرداختند.

درادامه بازدیدها هیئت مذکور به مرکز تحقیقات فناوری عصبی دانشگاه رفتند و در نشستی آقای دکتر عرفانیان رئیس مرکز به معرفی دستاوردهای مرکز پرداختند و در ادامه از آزمایشگاه جراحی مرکز بازدید به عمل آوردند  و از نزدیک با فعالیت‌های در حال انجام آشنا شدند و از کارهای انجام شده شگفت زده شدند و خواستار همکاری مشترک شدند.

پس از خاتمه بازدیدها جلسه‌ای با حضور دکتر یونسیان معاون پژوهشی و تعاملات صنعتی؛ دکتر مقیمی مدیر دفتر همکاریها ی علمی و صنعتی، دکتر هاشمی مدیر امور پژوهش، دکتر گلشن خواص مدیر دفتر همکاری  علمی و بین الملل ، دکتر ایار معاون دفتر مذکور، خانم دکتر بحرینی مدیر دفتر توسعه تعاملات با معاون علمی ریاست جمهوری و دکتر رحمانی رئیس اداره تعاملات دانشگاه با حوره‌های صنعتی برگزار شد. در این نشست در خصوص همکاری‌های مشترک علمی و تحقیقاتی، فرصت‌های مطالعاتی و برنامه‌های آتی مشترک دو کشور به بحث و گفتگو پرداخته شد و تبادل نظراتی صورت گرفت که براساس آن برنامه‌ریزی‌های اولیه در جهت شروع همکاری‌ها در حوزه علوم و فناوری نانو انجام شد.

پایان بخش مراسم عکس دسته جمعی یادگاری بود.

فهرست