کارگاه دانش افزایی معرفی جعبه ابزارهای پژوهشی

(ویژه اعضای هیئت علمی)

معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی برگزار می کند
زمانبندی برنامه : دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
محل برگزاری : سالن B مجتمع امام خمینی(ره)
فهرست