هوش مصنوعی و مکان سازی: بررسی فرصت‌ها، تهدیدها و مفاهیم طرح‌های توسعه شهری در شرایط کنونی ایران

سخنران: دکتر مصطفی بهزادفر

دکتر آرمان میرزاخانی

زمان بندی برنامه: سه شنبه ۱۳ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
برگزار کننده: دانشکده معماری و شهرسازی
فهرست