معرفی طرح نصیران تولید و بررسی چالش‌های صنعت و ارائه نیازهای فناورانه شرکت دناکو

سخنران: مهندس صرامی

مدیرعامل شرکت دناکو

زمان بندی برنامه: سه شنبه ۱۳تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰
برگزار کننده: معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی
فهرست