سلسله نشست‌های بزرگداشت سال علوم پایه: جلسه ششم

دانشکده شیمی
زمانبندی برنامه: چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۱ ساعت ۱۷:۰۰
کد ورود به جلسه بدون نیاز به کد ورود
لینک ورود به جلسه لینک
زمان سخنرانی : چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه ساعت ۱۷:۰۰ الی ۱۹:۰۰
فهرست