راه‌های جذب گرنت پژوهشی

به همراه پرسش و پاسخ با کارشناسان مربوطه

در خصوص آیین نامه ها و برنامه های پژوهشی

(شرکت در این برنامه به اعضای هیات علمی جدید الاستخدام توصیه می شود)

سخنران: دکتر رامین هاشمی
مدیر پژوهش دانشگاه
زمان بندی برنامه: سه شنبه ۶ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
برگزار کننده: معاونت پژوهشی و تعاملات صنعتی
فهرست