اختتامیه سال جهانی علوم پایه

دانشکده شیمی
زمانبندی برنامه: شنبه ۱۰ دی ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۰
کد ورود به جلسه بدون نیاز به کد ورود
لینک ورود به جلسه لینک
زمان سخنرانی : ۱۰ دی ماه ساعت ۱۵:۰۰ الی ۱۷:۰۰
فهرست